image
hl1

O naszym przedszkolu 🙂


Drodzy Rodzice, głównym celem, jaki przyświecał mi w tworzeniu „Beniaminka” było stworzenie miejsca, w którym dzieci będą czuły się bezpiecznie i dobrze, tak jak czują się we własnym domu. Stworzyłam to przedszkole między innymi z myślą o własnych dzieciach, zakładając „Beniaminka”, byłam już mamą 3-letniego wówczas Zachariasza i 2-letniego Beniaminka, to dla nich między innymi powstało to miejsce, chciałam, aby chłopcy rozwijali się w przyjaznym otoczeniu, w atmosferze ciepła rodzinnego domu.

Każdego dnia staramy się realizować ten cel, pragniemy, by dzieci spędzały u nas każdą godzinę z przyjemnością i radością, chcemy, aby nasza praca z dziećmi była kontynuacją pracy rodziców. Zależy nam na stałym kontakcie z rodzicami, ponieważ uważamy, że naszym zadaniem i obowiązkiem jest wspomaganie rodziców, w tak ważnym zadaniu życiowym, jakim jest wychowanie dziecka.

Celem podejmowanych przez nas działań wychowawczych jest budowanie wiary dzieci we własne siły i wywoływanie w nich radości z poznawania świata i zdobywania wiedzy. Wiemy jak ważne jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, zarówno społeczny, intelektualny, emocjonalny jak i ruchowy.

Naszym zdaniem otoczenie przygotowane dla rozwijającego się dziecka to nie tylko aspekt materialny, uważamy, że jeżeli chcemy uczyć dzieci współdziałania, odpowiedzialności za własne czyny, budowania wiary we własne siły, musimy stworzyć świat, w którym my, jako dorośli będziemy mogli być dla nich przykładem. Wraz z całym zespołem nauczycieli dążymy do wypracowanych przez nas celów.