image
hl1


Przedszkole Niepubliczne „Beniaminek”

Przedszkole Niepubliczne „Beniaminek” czynne jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00. Opiekujemy się przedszkolakami przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwóch tygodni w okresie wakacyjnym.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.).

Program wychowania przedszkolnego obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

Tytuł programu: Program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola
Autorki: M. Kwaśniewska, J. Lendzion oraz W. Żaba-Żabińska.

Wydawnictwo: MAC Edukacja