image
hl1

Dzień w Przedszkolu Niepublicznym „Beniaminek”

Plan dnia:

Godzina Zajęcia
7.00– 8.30 Schodzenie się dzieci, rozmowy swobodne z dziećmi, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci
8.30 – 9.00 I Śniadanie - Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
9.00 – 9.30 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.00 Zabawy dowolne w wybranych kącikach zabaw według zainteresowań dzieci lub zabawy integrujące grupę (np. zabawy w kole)
10.00-10.30 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
10.30-10.50 Zabawy z językiem obcym nowożytnym- język angielski
10.50-12.15 Spacer lub gry i zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym
12.15-12.45 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu, obiad
12.45-14.30 Odpoczynek i wyciszenie- słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub odtwarzanych z płyt CD
14.30- 15.00 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, aktywność własna dzieci- w sali lub na świeżym powietrzu
15.00-15.30 Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.30 – 17.00 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci - w sali lub na świeżym powietrzu

Zajęcia dodatkowe

JĘZYK ANGIELSKI – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

RYTMIKA – czwartek

ZAJĘCIA SPORTOWE – środa

WARSZTATY NAUKOWE DNA ZABAWY – poniedziałek